Вашето първоначално посещение ще се състои от консултация,обясняваща Вашата диагноза и възможности за лечение.В повечето случаи лечението може да започне или да се извърши в същия ден на консултацията.Ако Вашият случай е сложен или е свързан с комплицирано медицинско състояние ще се извърши второ посещение за провеждане на лечението.

Моля да ни подпомогнете, като представите следната информация по време на Вашата консултация.

  • Вашият медицински картон и рентгенови снимки, ако имате такива.

  • Списък с медикаментите, които приемате в момента

  • Ако имате здравна осигуровка или застраховка, моля донесете здравноосигурителна книжка или карта за здравна застраховка.

Това ще спести време и ще ни позволи да Ви помогнем своевременно.

ВАЖНО: Родител или настойник трябва да придружава всички пациенти под 18г. при тяхното посещение и консултация.

Моля,уведомете стоматолога, ако имате медицинско състояние,което да е повод за тревога при хирургична манипулация/като диабет,високо кръвно налягане,изкуствени сърдечни клапи и стави,ревматизъм и др. /или, ако приемате някакви медикаменти/ за сърце, аспирин, антикоагуланти/, които изискват предварителна подготовка при денталната хигиена.

Ако имате направени зъбни рентгенови снимки –до 6 м.,може да ги вземете от предишния си стоматолог. Ако се налага ще направим снимки и при нас.