Инфекционния контрол и универсалните средства за протекция предпазват пациентите и персонала също така.Всички се облагодетелстват от строгия контрол на инфекциите-Вие,вашият стоматолог и медицинския екип.Крайъгълен камък за добра и безопасна дентална практика е и елемента ДОВЕРИЕ.

Лекарите и медицинския екип следват процедурите прероръчани от Наредба №39 от 26.08.2010г. за утвърждаване на мед. стандарти по профилактика и контрол на вътреболничните инфекции.
Това включва:

  • 1. Лична хигиена на персонала.

  • 2. Индивидуални предпазни средства за персонала и за пациента.

  • 3. Строго спазване на методите на стерилизацията на целият инструментариум, които се извършва на няколко етапа.

  • 4. Използването на материали за еднократна употреба.

Стерилизираме всички инструменти, вкл стоматологични накрайници ,след всеки пациент. За целта използваме най-съвременния начин за постигане на това - автоклав-устройство, което убива всички бактерии и вируси вкл. тези на HIV, hepatit, herpes simplex, influenza,adenovirus, enterococcus, staphilococcus, както и гъбичките – Candida albicans чрез пара, налягане и нагряване.

Най-добрата защита срещу заболяването е информацията. Колкото повече знаете, толкова по-подготвени сте да вземате мъдро решение за Вашето здраве. Колкото повече знаете за нашите ежедневни процедури и протоколи, толкова по-комфортно се чувствате.