Д-р Жанета Арабаджиева

Д-р Жанета Арабаджиева,завършва стоматология в Медицински университет гр.София през 2002г.Посещава редица курсове за допълнителна квалификация през годините. Някои от тях са:

 • Prosthetic space analysis:A must know rule for planning removable and fixed implant supported prosthesis- Dr.Bidra(USA),BDS,MS,FACP 2017г.
 • Обработка на коренови канали чрез ръчно и машинно инструментиране 2017г.
 • Cъвременна дентална медицина-семинар 2015г.
 • Четвърти научен конгрес-София 2014г.
 • Sofia Dental Meeting 7th International Symposium 2014г.
 • Glass Fibre Technology in Dentistry 2014г.
 • Възстановяване на ендодонтско лекувани зъби 2014г.
 • Дни на протетиката - София 2014г.
 • Дни на ортодонтията - София 2013г.
 • International Sofia Dental Meeting 2013г.
 • Стареене на човешкото лице и възможностите на денталната медицина 2013г.
 • Прелекуване в ендодонтията 2013г.
 • Артикулатори и лицеви дъги: защо, кога и как 2013г.
 • Save Or Extract,The Magic Of MTA, Dr.Jan Berghmans(Belgium) 2012г.
 • Ортодонтско лечение с Clear-Aligner апарати 2012г.
 • Рентгенови находки при интраорални рентгенографии в норма и патология,доц.Михайлова 2012г.
 • Специфика на протезирането върху импланти, доц. Абаджиев 2012г.
 • Sofia Dental Meeting 2011
 • Адхезивни системи и естетични обтурации във временното съзъбие 2011г.
 • Профилактика на зъбния кариес 2011г.
 • Sofia Dental Meeting 2010г.
 • Grafting Extraction Sockets,Dr.Gordon Christensen(USA),DDS,MSD,PhD 2010г.
 • Система за протезиране върху стъклени опори ZX-27 2009г.
 • Минимално-инвазивен подход в денталната медицина 2008г.
 • Съвременни епидемиологични и клинични аспекти на кръвно-асоциираните инфекции 2008г.
 • Подходи при снемаемо,подвижно протезиране върху интраосални импланти 2008г.
 • Директна Естетична реставрация,проф.Сергей Радлински 2008г.
 • Антимикробна терапия на парадонталните заболявания,гингивални хиперплазии 2007г.
 • Основни насоки и практически подходи в лечението на заболяванията на пародонта,проф.Джемилева,дмн 2007г.
 • Естетични възстановявания в дъвкателната зона,доц.Василева 2007г.
 • 6-ти Научен конгрес на ССБ,гр.Бургас 2006г.
 • Съвременно лечение с „Дентавакс“,проф.Киселова 2004г.

Д-р Мариана Генова

Д-р Мариана Генова,завършва стоматология в Медицински университет, гр.София през 1976г.Има специалност „Детска стоматология“ от същия университет през 1986г. .От 1990г. е със собствена практика. Посещавала е много курсове по терапия и ортопедия.